Albert Belger:
Na jarenlang voor de meest vooraanstaande composiet producent gewerkt te hebben, zag ik dat er een gat bestond tussen de composiet verwerkende bedrijven en de composietvragende partijen. Samen met Jorrit zijn we er in gesprongen! De naam COMPROMISS omvat COMposiet PROject en PROMISS zit er ook in, de belofte aan onze klanten dat de resultaten altijd goed zijn en COMPROMIS, de beste oplossing voor álle partijen!

Jorrit Breethoff:
Met een theoretische scheepsbouwkunde studie als achtergrond voel ik mij als een vis in het water op de werkvloer. De uitdaging ligt in de meest complexe constructies in een zo simpel mogelijke wijze uit te voeren.

Het mooiste compliment wat wij ooit gekregen hebben van een klant is dat wij de “olie in de machine zijn”.